Jezik / Language:
 
Share:
božić-i-ostali-mišljenje-eksperta-vještaka
19 Mart 2008
Vijest

Božić i ostali: Mišljenje eksperta vještaka

BIRN BiH
Vještak Butler tvrdi da su pripadnici Vojne policije Bratunačke brigade mogli prepoznati nezakonite naredbe za ubistva i zlostavljanja zarobljenih Srebreničana.
Vještak Richard Butler je tokom drugog dana davanja iskaza na suđenju četvorici bivših pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) kazao da smatra, na osnovu uvida u dokumente, kako su optuženi mogli prepoznati nezakonite naredbe kao što su bile one koje su nalagale zlostavljanje i ubijanje zarobljenih Srebreničana u julu 1995. godine.

Tužilaštvo BiH tereti Zdravka Božića, Mladena Blagojevića, Željka Zarića i Zorana Živanovića da su, kao pripadnici Vojne policije Bratunačke brigade VRS-a, učestvovali u osiguravanju autobusa kojima su zarobljeni muškarci prevezeni iz Potočara i zatvoreni u školu u Bratuncu, gdje su maltretirani, zlostavljani, a neki i ubijeni.

Optuženi su, prema Tužilaštvu BiH, osiguravali i školu u Bratuncu, te kolonu autobusa kojima su zarobljenici dalje prebačeni u školu u Orahovcu kod Zvornika.

Tokom unakrsnog ispitivanja Butler je rekao da je za nepoštivanje naredbi u tadašnjem zakonodavstvu Republike Srpske bila propisana – kao najoštrija mjera – smrtna kazna.

“U svom nalazu i mišljenju nisam utvrdio da je cijeli vod Vojne policije Bratunačke brigade bio na jednom mjestu, ali ako prolazite pored mrtvih tijela i razgovarate sa kolegama, morate znati šta se dešava”, kazao je Butler.

Butler je nalaz uradio za potrebe Haškog tribunala, a na poziv Tužilaštva BiH ga je predstavio i Sudu BiH. On je rekao da, tokom istraživanja koje je proveo, nije utvrdio tačan broj zarobljenih u školi u Bratuncu, niti koliko njih je prebačeno u školu u Orahovcu, kao ni ukupan broj žrtava na tim područjima.

“Veliki je broj osoba zatvoren.Ne mogu reći koliko ih je 14. jula 1995. godine dovezeno u Orahovac, iako se u izvještajima forenzičara spominje da je bilo oko 1.000 osoba”, istaknuo je Butler, dodavši da se, kada se govori o broju civilnih žrtava koje su ubijenena različitim lokacijama nakon pada Srebrenice, “operiše brojevima od 4.000 do 7.000”.

Butler kaže da u dokumentima Bratunačke brigade koje je Haško tužilaštvo 1998. godine oduzelo od VRS-a, “nema podataka o zarobljenima” niti koje su jedinice bile na obezbjeđenju.

“Dokumenti govore da su vojni policajci učestvovali u obezbjeđenju zatvorenika, ali se konkretna imena ne navode”, rekao je Butler.

Tokom unakrsnog ispitivanja Butler je kazao da pri pravljenju svoga nalaza “nije našao dokument u kojem je stajalo da će zatvorenici biti pogubljeni”. On smatra da je razlog zašto zarobljenici nisu pogubljeni već u Potočarima, bilo “prisustvo stotina vojnika Ujedinjenih nacija”.

“UN snage su bile spriječene da prate zarobljenike, koji su odvoženi na različite lokacije kako ne bi vidjeli šta se dešava”, dodao je Butler na koncu dvodnevnog svjedočenja na ovom suđenju.

Datum sljedećeg ročišta nije zakazan jer  Tužilaštvo nije moglo reći kada će svjedoci koji žive van granica BiH moći izaći pred Sud.

Share:
comments powered by Disqus