Jezik / Language:
 
Share:
žrtve-iz-proboja-kolone
9 Decembar 2013
Vijest

Žrtve iz proboja kolone

Radoša Milutinović Haag

U Odbranu Radovana Karadžića svjedočio je bivši muslimanski vojnik, koji je tvrdio da je, pri proboju Armije BiH (ABiH) iz Srebrenice ka Tuzli, u julu 1995. u šumi stradalo od 1.500 do 1.700 osoba, koje nisu bile pokopane.

Prema riječima zaštićenog svjedoka KW-12, osim u zasjedama srpskih snaga, oni su stradali i u međusobnim okršajima.

Svjedok je osporavao i broj Muslimana ubijenih u selu Kravica, u prvoj od masovnih likvidacija poslije pada Srebrenice, kao i odgovornost srpskih policajaca koji su osuđeni za taj zločin.

Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, optužen je za genocid nad oko 7.000 Muslimana iz Srebrenice.

Teza Karadžićeve Odbrane je da su u masovnim grobnicama oko Zvornika, iz kojih su tijela ubijenih ekshumirana, bile pokopane i žrtve pale pri proboju kolone ABiH iz obruča oko Srebrenice ka Tuzli.

Svjedok KW-12 tvrdio je da je, tokom proboja, od 11. do 13. jula 1995. mogao vidjeti 1.500 do 1.700-2.000 mrtvih. Neki su, po njegovim riječima, stradali u tri zasjede VRS-a, ali je bilo i međusobnih ubistava. 

“Naiđe neko... nema dokumenta, ne zna bismile, nije obrezan... odmah se ubija”, naveo je KW-12, koji je svjedočio izmijenjenog lika i glasa.

Nakon što je zarobljen 13. jula, svjedok je, kako je izjavio, bio prebačen u Zemljoradničku zadrugu u Kravici, gdje su bili drugi muslimanski zarobljenici. 

“U prvoj prostoriji bilo je oko 80 ljudi, nije moglo stati ni 100, ni 200 ljudi”, rekao je KW-12 i dodao da je nakon što ga je stražar, prijatelj, uputio u drugu prostoriju, “čuo kratak rafal i pobjegao kroz prozor. 

Prema optužnici i ranijim presudama Haškog suda, srpske snage su u kravičkom skladištu ubile oko 1.000 muslimanskih zarobljenika. Za taj zločin pred Sudom BiH osuđeno je nekoliko pripadnika skelanskog odreda Brigade specijalne policije RS-a.

KW-12 tvrdio je, međutim, da osuđeni nisu bili u Kravici u vrijeme masakra, nego u obližnjim Sandićima i da ih je on vidio dok su ga, poslije zarobljavanja, srpski vojnici tuda sprovodili. 

Tvrdio je da je o tome poslije rata obavijestio i tužilaštvo u Sarajevu i agenciju SIPA, poslije čega su mu tražili da potpiše da “nikada nije bio u Srebrenici”. Iz njegovog iskaza proizlazi da je svjedok bio u zatvoru poslije rata u BiH.

Svjedok je tvrdio i da je kod jednog od poginulih u zasjedama pri proboju kolone ABiH iz Srebrenice pronašao 100.000 maraka, koje je, sa drugima, “popušio”, zavijajući u njih duvan. 

KW-12 je opširno svjedočio i o sukobima među komandantima ABiH. Optužio je Nasera Orića, zapovjednika 28. divizije u Srebrenici, da je sa svojim zamjenikom Zulfom Tursunovićem ubio komandanta njegove jedinice Nurifa Rizvanovića.

Prije dolaska u Srebrenicu, po iskazu svjedoka, pripadnici njegove “16. muslimanske istočne brigade” ubili su, u okolini Zvornika, petoricu srpskih civila, a zatim i muslimanske izbjeglice, dvije žene i tri muškarca, koji su to vidjeli.

Tvrdio je i da je, u maju 1992, bio prisutan kada su u okolini Bratunca dvojici Srba odsječene glave, dok je “jedan policajac na ražnju ispečen”.

Karadžića optužnica tereti i za progon Muslimana i Hrvata širom BiH, teror nad civilima u Sarajevu i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. 

Svjedoka će sutra, 10. decembra, unakrsno ispitivati tužioci.


Share:
comments powered by Disqus