Jezik / Language:
 

Važnost suđenja za ratne zločine u regionu

BIRN BiH koorganizator je okruglog stola koji će biti održan u Beogradu 16. septembra 2011. godine, a na kojem će se govoriti o suđenjima za ratne zločine koja se vode pred sudovima u zemljama regiona.

Cilj okruglog stola, čiji su organizatori Fond za humanitarno pravo, te OSCE-ov Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) iz Beograda, prikazati je važnost suđenja za ratne zločine koja se vode pred domaćim sudovima u cijelom regionu.

Učesnici okruglog stola govorit će o postignućima koja su ostvarena prenošenjem nadležnosti sa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY) na domaća pravosuđa, zaštiti žrtava/svjedoka na suđenjima pred sudovima u regiji, te o rezidualnom mehanizmu MKSJ/ICTY-a.

Osim predstavnika tužilaštava i sudova iz zemalja regiona, na okruglom stolu govorit će i predstavnici organizacija za zaštitu ljudskih prava, ODIHR-a i MKSJ/ICTY-a, te žrtve i svjedoci.

Na okruglom stolu će prisustvovati oko 50 učesnika iz cijele regije, koji će imati priliku da diskutuju o procesuiranju ratnih zločina nakon što sudije, tužioci i predstavnici organizacija za ljudska prava iz Republike Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova iznesu svoje stavove.

O prenošenju znanja i nadležnosti MSKJ/ICTY govorit će Nerma Jelačić, glasnogovornica Haškog tribunala, pravnici, te predstavnici ODIHR-a, a o rezidualnom mehanizmu John Hocking, registrar Suda u Haagu.

Okrugli stol će se održati u hotelu “Zyra” u Beogradu sa početkom u 9:30 sati.

Share:
Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter