Jezik / Language:
 

Podržati suđenja za ratne zločine

U Beogradu je 16. septembra ove godine održana regionalna konferencija o suđenjima za ratne zločine sa ciljem da se pozovu vlade država u regionu, te javnost da podrži suđenja za ratne zločine kao najvažniji instrument suočavanja sa prošlošću.

Na konferenciji je naglašena potreba za postojanjem bolje regionalne saradnje, te ohrabrivanje svjedoka da iziđu i govore o onom što su vidjeli ili preživjeli. Također, istaknuta je važnost uspostavljanja Rezidualnog mehanizma u Haagu, koji će, između ostalog, osigurati da bjegunci budu procesuirani i da izdrže svoje zatvorske kazne.

Posebno je na konferenciji naglašena problematika zaštite svjedoka koji nisu institucionalno prihvaćeni, a što se ne događa samo u Srbiji nego u cijeloj regiji.

Anisa Sućeska-Vekić, direktorica BIRN-a BiH na konferenciji je govorila o suđenjima za ratne zločine i neophodnoj podršci javnosti, kao i o odnosu medija prema ovom historijski važnom pitanju.

Pored sudija i tužilaca iz cijele regije, na konferenciji su prisustvovali i predstavnici međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija koje prate procesuiranje ratnih zločina.

Organizatori konferencije su Fond za humanitarno pravo iz Beograda, Ured demokratskih institucija i ljudskih prava OSCE-a Srbije, te BIRN BiH.

Share:
Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter