Jezik / Language:
 

Dijalog između civilnog društva i sektora pravde

U organizaciji USAID-ovog “Projekta razvoja sektora pravosuđa II” (JSDP), održana je javna diskusija pod nazivom “Struktuirani dijalog organizacija civilnog društva i institucija u sektoru pravde”.

Diskusiji su prethodile prezentacije i stručna procjena planova za šest zagovaračkih kampanja nevladinih organizacija koje su članice Mreže pravde u BiH, te partnere USAID-a.

BIRN BiH je predstavio zagovaračku kampanju “Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija”, koju provodi u saradnji sa Udruženjem tužilaca Federacije BiH.

Anisa Sućeska-Vekić, direktorica BIRN-a BiH, naglasila je da je osnovni cilj ove kampanje povećanje svijesti i poboljšanje percepcije javnosti o suđenjima za ratne zločine. Uz to, dodala je Sućeska-Vekić, važan cilj je i unaprijeđenje transparentnosti sudova i tužilaštava u BiH, kroz poboljšanje saradnje pravosudnih institucija i medija.

Kontinuirano praćenje suđenja za ratne zločine pred entitetskim sudovima, izrada analiza i istraživačkih izvještaja koji se objavlju na web stranici, te putem radio i TV emisija, kreiranje posebnog dokumentarca posvećenog procesuiranju ratnih zločina pred entitetskim sudovima, kako bi se prikazali svi izazovi ali i uticaj na javnost, jesu neke od aktivnosti koje BIRN BiH implementira kao dio ovog projekta.

Organizacija okruglih stolova sa predstavnicima medija i pravosuđa u pet različitih lokalnih zajednica: Banja Luka, Bihać, Travnik/Novi Travnik, Doboj i Bijeljina radit će u saradnji sa Udruženjem tužilaca u Federaciji BiH kako bi predstavnicima medija i pravosudnih institucija na edukativan i informativan način, kroz primjere i diskusiju, približio pojam odgovornih medija i transparentnog pravosuđa.

BIRN BiH i Udruženje tužilaca u Federaciji BiH su organizirali jednodnevnu radionicu na istu temu u sklopu ovogodišnjeg Savjetovanja tužilaca u BiH, koje je održano u oktobru u Neumu. Više od sto tužilaca iz zemlje i regiona imalo je priliku da bude upoznato sa važnošću davanja informacija o poslu koji obavljaju, te sa mehanizmima koji omogućuju da približe svoj rad javnosti.  Preporuke i zaključci sa ove radionice biće uskoro dostavljeni javnosti i pravosudnim institucijama, kao smjernice u pružanju pravovremenih informacija građanima.

Sudionici današnje javne rasprave, predstavnici USAID-a i međunarodne zajednice, te državnih pravosudnih institucija, visoko su ocijenili važnost aktivnosti koje BIRN BiH u saradnji sa partnerskim organizacijama implementira, te ponudili saradnju u cilju daljeg razvoja projekta i poboljšanog protoka informacija o procesima vezanim za tranzicionu pravdu.

Aktivnosti u sklopu kampanje “Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija rade se uz podršku USAID-a i drugih donatora: Vlada Švajcarske i Norveške, National Endowment for Democracy (NED-a), te Konrad Adenauer Fondacije u BiH i predstavljaju dio kontinuiranog programa o radu pravosuđa koji BIRN implementira od 2005. godine.

Share:
Share:
comments powered by Disqus

Bilten

Izaberite newsletter